Zrób wszystko, aby twój biznes plan stał się żywym dokumentem.

Wiele inwestorów uważa, że biznes plan to dokument, który musi opracować, ponieważ jest on niezbędny dla realizacji pośredniego celu, którego osiągnięcie jest konieczne dla rozwoju lub stworzenia nowego przedsięwzięcia biznesowego. Tym celem zwykle jest kredyt bankowy lub wsparcie finansowe ze strony zewnętrznego inwestora. Generalnie jest to twierdzenie prawdziwe. Jednak osiągnięty cel nie oznacza jeszcze, że przedsięwzięcie biznesowe to sukces. Do końcowego sukcesu jest jeszcze długa i kreta droga. W dalszym ciągu będzie nam potrzebna mapa drogowa, która poprowadzi nas do prawdziwego celu. Tą mapą drogową jest nasz biznes plan. Tylko takie myślenie ma sens i daje dużo większą szansę osiągnięcia sukcesu. 

iBiznesPlan One Ekran Główny.

Jeżeli zrealizujemy cel w postaci otrzymania kredytu i potraktujemy nasz biznes plan jak książkę, czyli po przeczytaniu odłożymy na półkę, to popełnimy duży błąd. Pozbędziemy się w ten sposób podstawowego narzędzia i pozostaniemy z naszym biznesem, jak osoba zagubiona w dżungli bez skrawka mapy.

Osiągając nasz cel w postaci otrzymanego kredytu rozpoczynamy realizację zadania biznesowego. Realizacja naszego przedsięwzięcia nigdy nie będzie przebiegała w sposób identyczny, jak założono w biznes planie. Działalność gospodarcza obarczona jest ryzykiem, a dodatkowo prowadzona jest w warunkach niepewności. Od samego początku realizacja naszego nowego biznesu nie przebiega zgodnie z biznes planem. Zwykle mamy do czynienia z większymi lub mniejszymi odchyleniami od założonych parametrów. O ile założenia odnośnie wielkości nakładów inwestycyjnych najczęściej pokrywają się z założeniami z biznes planu, to w miarę upływu czasu przychody i koszty związane z naszym przedsięwzięciem coraz bardziej odbiegają od założeń.

I tu dochodzimy do istoty problemu. Musimy wszystko zrobić, aby nasz biznes plan był żywym dokumentem. Nasze przedsięwzięcie powinno być na bieżąco monitorowe i wszelkie zmiany, które są dokonywane w trakcie realizacji przedsięwzięcia muszą być wprowadzane do biznes planu. W ten sposób będziemy posiadali narzędzie dzięki któremu reakcja na dostrzeżone problemy może być natychmiastowa. To zdecydowanie zwiększa możliwości powodzenia naszego biznesu w przyszłości. Jeżeli biznes plan jest wykonany przy pomocy programu komputerowego, to proces monitorowania naszego przedsięwzięcia będzie bardziej skuteczny. Przy pomocy programu mamy możliwość natychmiastowego dokonania przeliczenia analizy, ponieważ wprowadzenie wyników z realizacji, modyfikacja prognoz i przeliczenie analizy to kwestia kilku minut. Takie możliwości mają użytkownicy programu iBiznesPlan.

Tak więc nie rozstawajcie się ze swoim biznes planem, po osiągnięciu pośredniego celu.

Post Tagged with , , ,

You must be logged in to post a comment.