Zastosowanie biznes planu

…warto nieraz przypomnieć to, co jest oczywiste:
przed wydaniem swoich i pożyczonych środków finansowych należy dokonać symulacji swojego pomysłu biznesowego „na papierze” posiłkując się przy tym programem komputerowym. Nasze wyobrażenia i marzenia o naszym biznesie może zweryfikować nawet najprostsza analiza. W każdym przypadku będziemy  mieli zdecydowanie większą wiedzę o przyszłej inwestycji.

biznes plan ma bardzo szerokie zastosowania:

 • wszędzie tam, gdzie realizowane są  programy inwestycyjne. Biznes plan daje możliwość badania różnorodnych, alternatywnych koncepcji. Dzięki biznes planowi możemy skoncentrować się na opcjach umożliwiających efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów finansowych i materialnych,
 • w pozyskaniu partnerów do współpracy i udziału w finansowaniu planowanego przedsięwzięcia,
 • we wszechstronnej prezentacji wiarygodności kredytowej naszej firmy,
 •  w trakcie starań o kredyt bankowy (zwykle warunkiem udzielenia kredytu jest przedstawienie biznes planu),. W przypadku kredytów hipotecznych jest to warunek konieczny,
 •  w prezentacji pomysłu przed szerokim gronem decydentów lub inwestorów zewnętrznych,
 • w celu sprawdzenia możliwości inwestycyjnych partnera biznesowego,
 • w celu uwiarygodnienia się przed obecnym lub potencjalnym partnerem biznesowym,
 • w jednostkach zajmujących się controllingiem inwestycyjnym,
 • w trakcie starania się o certyfikat ISO. Biznes plan zwykle stanowi jedną z podstawowych procedur ISO w komórkach organizacyjnych zajmujących się inwestycjami i controllingiem.

Biznes Plan …

 • … jest zwykle niezbędny w procesie pozyskiwania środków finansowych,
 • … jest dowodem, że nasza firma docenia potrzebę planowania i oceny ryzyka związanego z projektowanym zadaniem inwestycyjnym,
 • … stanowi dowód, że kredytobiorca lub potencjalny inwestor podchodzi poważnie i z odpowiednią rozwagą do proponowanego zadania inwestycyjnego,
 • … pozwala w sposób przystępny i jasny przekazać kredytodawcy lub inwestorowi ważne informacje dotyczące inwestora. Biznes plan prezentuje wyniki finansowe, strategię marketingową, osiągnięcia na polu gospodarczym, potencjał techniczny, umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie itd,
 •  … przedstawia prognozowane korzyści, jakie przyniesie realizacja proponowanego zadania inwestycyjnego,
 • … buduje zaufanie potencjalnego kredytodawcy lub inwestora,
 •  … powinien przekonać kredytodawcę lub inwestora o celowości udzielenia kredytu lub zainwestowaniu własnych środków finansowych.

Generator biznes planu iBiznesPlan może wydatnie pomóc w opracowaniu biznes planu oraz znacznie przyspieszyć proces jego opracowania.

Post Tagged with ,

You must be logged in to post a comment.