Tabela Przepływy Pieniężne. Wytwórnia Kostki Drogowej.

 

Tabela z biznes planu Wytwórnia Kostki Drogowej wygenerowana przy pomocy programu iBiznesPlan Std.
copyright © 2000 – 2013 wszelkie prawa zastrzeżone dla PUH W&W

 

NPV Inwestycji: okresy roczne – Tablica: 1

Lp

Nazwa/Rok

2005

2006

2007

2008

I

WPŁYWY PIENIĘŻNE

1 450 000

3 480 000

3 480 000

4 530 800

1

+ Przychody ze Sprzedaży i Zrównane z Nimi

1 450 000

3 480 000

3 480 000

3 480 000

2

+ Spadek Zapotrzebowania na Kapitał Obrotowy

3

+ Wartość Likwidacyjna Netto

1 050 800

II

WYDATKI PIENIĘŻNE

2 939 974

2 945 354

2 960 198

2 955 907

1

+ Składniki Rzeczowego Majątku Trwałego oraz WNiP

1 584 824

2

+ Koszty Działalności Operacyjnej

1 115 433

2 623 033

2 621 990

2 619 844

3

+ Podatek Dochodowy Skorygowany

63 536

162 792

162 792

162 792

5

+ Wzrost Zapotrzebowania na Kapitał Obrotowy

176 180

159 529

175 417

173 271

A

Środki Pieniężne na Koniec  Okresu

-1 489 974

534 646

519 802

1 574 893

B

Skumulowane Saldo Przepływu Środków Pieniężnych

-1 489 974

-955 328

-435 527

1 139 367

C

Zdyskontowana Wartość Przepływów NPV

-1 432 667

494 310

462 102

1 346 225

D

NPV w ujęciu Ogólnym

-1 432 667

-938 357

-476 255

869 970

NPV: 869 970 PLN
IRR: 27,85 %
okres zwrotu: 3,35 lat

Post Tagged with ,

You must be logged in to post a comment.