Biznes Plan Biurowiec Verve Business Verve Center

 

Fragmenty biznes planu  Biurowiec Business Verve Center wygenerowanego przy pomocy programu iBiznesPlan Pro.
copyright © 2000 – 2013 wszelkie prawa zastrzeżone dla PUH W&W


 Verve Polska S.A.

 

Biznes Plan

Biurowiec Business Verve Center


 

autor opracowania: PUH W&W
adres: 04-174 Warszawa ul. …
e-mail: info@biznesplan.com.pl
www: biznesplan.com.pl
tel: 0-22-612-57-81
fax: 0-22-612-57-81
opracował: Witold Witecki

03 czerwiec 2010

Spis Treści

 I. STRESZCZENIE
1. Przedmiot Biznes Planu
2. Nakłady Inwestycyjne
3. Cel Działania
II. OPIS INWESTYCJI
1. DANE O INWESTORZE
1.1. Informacje Ogólne o Inwestorze
1.2. Przedmiot Działalności Inwestora
1.3. Struktura Kapitałowa i Lista Udziałowców
1.4. Pozycja Finansowa Inwestora
1.5. Sprawy Sądowe i Zobowiązania
2. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE
2.1. Wymagania Formalno Prawne
3. CEL I ZAKRES INWESTYCJI
3.1. Cel Inwestycji
3.2. Lokalizacja Inwestycji
3.3. Środki Realizacji Celu
3.4. Uzasadnienie dla Inwestycji
3.5. Harmonogram Realizacji
3.6. Inteligentny Budynek
4. WYKONAWCY INWESTYCJI
4.1. Zestawienie Posiadanych Ofert
4.2. Koniunktura na Rynku Budowlanym
5. OTOCZENIE INWESTYCJI
5.1. Sytuacja Podatkowa
5.2. Bariery Administracyjne
5.3. Koniunktura Gospodarcza
III. ANALIZA MARKETINGOWA
1. RYNEK NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE
1.1. Warszawa Przoduje
1.2. Warszawa na tle Europy
1.3. Popyt na Powierzchnię Biurową
1.4. Prognoza Popytu na Wynajem Powierzchni
1.5. Źródła Finansowania Rynku Nieruchomości
1.6. Nowoczesna Architektura
2. OPIS I ANALIZA KONKURENCJI
2.1. Ranking Rynku Nieruchomości w Polsce
2.2. Ceny na Rynku Nieruchomości w Warszawie
2.3. Nowe Tendencje na Rynku Nieruchomości
2.4. Strategia Wynajmu Powierzchni
3. OPIS I ANALIZA RYNKU NAJMU
3.1. Dostawcy Usług
3.2. Firmy Współpracujące
4. PLAN MARKETINGOWY
4.1. Oferta Verve Business Center
4.2. Sposoby Wynajmu
4.3. Strategia Promocji
4.4. Strategia Cenowa
4.5. Marketing Wewnętrzny
IV. PLAN ZATRUDNIENIA
1. Pracownicy i ich Kwalifikacje
2. Schemat Organizacyjny
3. Dostępność Kadr
V. TECHNICZNY PLAN PRACY
1. Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia
2. Metody Zapewniające Sprawne Działanie
VI. ANALIZA SWOT
1. MOCNE STRONY PROJEKTU
1.1. Optymalna Powierzchnia do Wynajmu
1.2. Technologia Inteligentnego Budynku
1.3. Doświadczenie Rynkowe
1.4. Rozbudowany System Dystrybucji
1.5. Powszechna Znajomość Marki
1.6. Aktywna Działalność Reklamowa
1.7. Indywidualizacja Wymagań Klientów
2. SŁABE STRONY PROJEKTU
2.1. Zapotrzebowanie na Wynajem
2.2. Obniżanie Cen Najmu
2.3. Znaczna Płynność Kadr
3. SZANSE W OTOCZENIU
3.1. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
3.2. Bariery Wejścia na Rynek
3.3. Wzrost Siły Nabywczej Klientów
4. ZAGROŻENIA W OTOCZENIU
4.1. Coraz Większa Podaż
4.2. Opóźnienia Procesu Wstąpienia Polski do UE
4.3. Nasilanie się Konkurencji
VII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Wnioski
VIII. ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA
1. PROJEKCJE INWESTYCYJNE
1.1. Nakłady Inwestycyjne i Amortyzacja
1.2. Przychody ze Sprzedaży
1.3. Koszty Eksploatacji
1.4. Aktywa i Pasywa
1.5. Finansowanie Własne
1.6. Finansowanie Obce
2. OCENA INWESTYCJI
2.1. Rachunek Zysków i Strat
2.2. Kapitał Własny
2.3. Przepływy Pieniężne
2.4. Bilans Aktywa
2.5. Bilans Pasywa
2.6. Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy
2.7. NPV Inwestycji
2.8. NPV Dewelopera
2.9. NPV Skorygowana
2.10. NPV Kapitału
2.11. Próg Rentowności
2.12. Analiza Wskaźnikowa

 

… cd w opracowaniu załączonym do programu lub dostępnym na zamówienie

 

2. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

2.1. Wymagania Formalno Prawne

Realizacja inwestycji budowlanej, a w szczególności budowa budynku biurowego w Ścisłym Centrum Warszawy wymaga bardzo dobrego przygotowania inwestycji, szczególnie od strony legislacyjnej. Jakiekolwiek uchybienia, które zostałyby w tej części przygotowania inwestycji popełnione mogą zniweczyć w całości efekt komercyjny. W trakcie przygotowania procesu inwestycyjnego związanego z budową VBC przeanalizowano wszystkie aspekty prawne inwestycji, a w szczególności sprawdzono jej zgodność z aktualnymi przepisami i normami prawnymi. Między innymi uwzględniono ostatnie akty prawne:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców. (Dz. U. z 1999r. Nr 13, poz. 112)
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139)
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 140)

Biorąc pod uwagę aktualny stan prac nad inwestycją należy stwierdzić, że inwestycja spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem polskim i nie powinno być od tej strony trudności z jej realizacją.

3. CEL I ZAKRES INWESTYCJI

3.1. Cel Inwestycji

Naszym celem jest wybudowanie budynku biurowego średniej wielkości w klasie A. Budynek będzie w całości przeznaczony pod wynajem. Biurowiec będzie zarządzany i administrowany przez spółkę, którą powołamy specjalnie do tego celu. Zamierzamy skierować naszą ofertę wynajmu do małych i średnich klientów

Zamierzamy wznieść obiekt, który będzie wykonany w technologii inteligentnego budynku. Wybranie tej technologii umożliwi nam stałą rozbudowę i modernizację budynku w zależności od potrzeb klienta, jak i wynikająca z postępu, który jest wynikiem ogromnego rozwoju IT. Wybranie tej technologii umożliwi nam uniknięcie losu budynków biurowych budowanych na początku lat 90, które w momencie oddawania do użytku należały do nowoczesnych, a obecnie ze względu na przyjętą technologię nie spełniają wszystkich wymogów klientów i przechodzą do klasy B.

3.2. Lokalizacja Inwestycji

Budynek VBC będzie zlokalizowany na działce przy ulicy Naddunajskiej w Warszawie przy skrzyżowaniu z ulicą Belwederską. W bezpośrednim sąsiedztwie naszego przyszłego biurowca znajduje się biurowiec Memoedit oraz Hotel Savoy Brown. Lokalizacja obiektu w Ścisłym Centrum Warszawy z bardzo dobrym dostępem do Lotniska Okęcie oraz Dworca Centralnego powinna mieć decydujące znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia.

3.3. Środki Realizacji Celu

biurowiec o powierzchni użytkowej 6.500 mkw z przeznaczeniem na wynajem, spółka zależna odpowiedzialna za prowadzenie działalności związanej z wynajmem pomieszczeń, system firm współdziałających na rynku nieruchomości, strategia promocji realizowana we współpracy z profesjonalną Agencją Reklamową.

3.4. Uzasadnienie dla Inwestycji

Verve Polska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Wszystkie przeprowadzone przez nas przedsięwzięcia komercyjne przynoszą efekty ekonomiczne, zgodne z założeniami. Posiadamy odpowiednie doświadczenie i znajomość branży. Nasz długoletni plan rozwoju zakłada dalszy rozwój firmy na rynku nieruchomości komercyjnych. Proponowana do realizacji inwestycja VBC jest zgodna z celami rozwoju naszej firmy.

Budowa obiektów biurowych jest inwestycją bezpieczną i korzystną finansowo. Wartość obiektu rośnie wraz z inflacją, a dzierżawa daje pewny zysk, na ogół umowy wynajmu zawierane są na 3 – 7 lat. Jeśli budynek jest ubezpieczony, a tak jest z reguły, nie grozi właścicielowi niespodziewana strata wskutek pożaru, czy innych nieprzewidzianych okoliczności. Jedynym mankamentem jest to, że w razie potrzeby szybkiego dopływu gotówki sprzedaż wymaga zwykle sporo czasu.

Dotychczas posiadanie biurowca do wynajęcia było na tyle dobrym interesem, że wiele firm inwestowało w ich budowę Zwrot włożonych pieniędzy następował w rekordowym, jak na światowe warunki czasie – około 7 lat.

 

… cd w opracowaniu załączonym do programu lub dostępnym na zamówienie

 

3.6. Inteligentny Budynek

Biurowiec VBC zostanie wybudowany w technologii Inteligentnego Budynku. Obecnie na rynku obserwujemy, ze nastepuje bardzo szybki postep innowacyjny w technologiach budowlanych. Budynki wybudowane na poczatku lat 90-tych nie spelniaja wymogów obecnego rynku najemców. Zwiazane to jest przede wszystkim z silnym rozwojem technik teleinformatycznych. Aby sprostac konkurencji i osiagnac sukces na rynku musimy wybudowac biurowiec, który bedzie spelnial wymogi rynku przez caly okres jego eksploatacji.
Biurowiec VBC bedzie posiadal zintegrowany system zarzadzania umozliwiajacy, dzieki integracji informacji pochodzacych z róznych systemów budynkowych, maksymalizacje funkcjonalnosci, komfortu, bezpieczenstwa oraz minimalizacje kosztów eksploatacji i modernizacji. Istotnym czynnikiem odrózniajacym biurowiec VBC od innych biurowców bedzie jego elastycznosc w kontekscie rozbudowy, przebudowy i instalacji nowych systemów. Dzieki modularyzacji i integracji funkcji budynku w jeden zautomatyzowany system sterowania, nowe elementy wyposazenia, zmiany technologii i struktur organizacyjnych, nie beda zaklócaly biezacej pracy budynku i szybko beda adaptowane przez istniejacy system. Dzieki temu biurowiec VBC bedzie mógl w sposób plynny ewoluowac, dostosowujac sie do powszechnie panujacych trendów i wymagan uzytkowników.

W szczególnosci biurowiec VBC bedzie sie charakteryzowal nastepujacymi cechami:

  • integracja systemów na poziomie wspólnego protokolu komunikacyjnego,
  • centralnym systemem zarzadzania i nadzoru,
  • okablowaniem umozliwiajacym przenoszenie sygnalów sterujacych,

W budynku zastosujemy system IBMS, który laczy w sobie sterowanie DCC urzadzeniami wentylacyjno – klimatyzacyjnymi i grzewczymi, zarzadzanie energia, sterowanie oswietleniem, sterowanie i monitorowanie urzadzen technicznych, system sygnalizacji i wykrywania pozaru, system kontroli dostepu oraz system antywlamaniowy i bezpieczenstwa budynku.

 

… cd w opracowaniu załączonym do programu lub dostępnym na zamówienie

 

5.2. Bariery Administracyjne

Na przebieg procesu inwestycyjnego duży wpływ mogą mieć wszelkiego rodzaju bariery administracyjne. W Polsce obowiązuje system w którym arbitralność decyzji urzędników odgrywa w wielu przypadkach bardzo dużą rolę, a w skrajnych sytuacjach może nawet zniweczyć wysiłki potencjalnego inwestora. Administracyjnych przeszkód jest w Polsce zdecydowanie za dużo.

W Polsce w dziedzinie inwestycji budowlanych niestety obowiązuje w dalszym ciągu zasada mnożonych wciąż nakazów i zaleceń. Nawet Sławormir Najnigier, prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, przyznaje, że wiele obszarów prawa budowlanego jest przeregulowanych, co może prowadzić do rezygnacji z inwestycji (z powodu zbyt wielu szczegółowych wymagań wobec inwestora). Z drugiej strony, część regulacji jest niewystarczająca, co może prowadzić do nieodwracalnych szkód w zabudowie przestrzennej miast. W Polsce jest 70 ustaw i ponad 100 rozporządzeń odnoszących się do słowa „przestrzeń”, i konieczne jest ich uproszczenie oraz zharmonizowanie.

Dla większości Inwestorów, proces od pomysłu na inwestycję do uzyskanie pozwolenia na budowę to prawdziwe droga przez mękę. Urzędnicy niemal na każdym etapie procesu uzyskiwania zezwolenia mogą żądać dodatkowych uzgodnień, ekspertyz czy opinii, co wynika z różnych interpretacji przepisów. Wiąże się to dla inwestora ze stratą czasu i nieuzasadnionymi kosztami. Najczęściej wszystkie wymagania są jednak spełniane, bo wszelkie procedury odwoławcze blokują inwestycję na długie miesiące. Jako jedną z najbardziej uciążliwych dla inwestorów barier można wymienić możliwość odwoływania się sąsiadów przyszłej inwestycji od wydanej już decyzji o warunkach zabudowy, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych w wypadku przegranej.

Do tych barier również można zaliczyć czas oczekiwaniu na wpis do ksiąg wieczystych (w Polsce trwa to od 1,5 roku do 2 lat, a w krajach Unii Europejskiej maksymalnie miesiąc), niejednoznaczne zapisy planów zagospodarowania przestrzennego, co umożliwia różne ich interpretacje oraz spotykane ostatnio coraz częściej, zwłaszcza w dużych miastach urządzenia podziemne (np. kable), które nie są niczyją własnością, a z którymi nie bardzo wiadomo co zrobić.

W przypadku naszej inwestycji wstępne uzgodnienia zostały dokonane i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie rozpoczęta zgodnie z harmonogramem. Między innymi omówiono wstępnie (umowy przedwstępne) zakup działki gruntu oraz zakres projektu i koniecznych uzgodnień. Po rozpoczęciu inwestycji skoncentrujemy swoje wysiłki na takim prowadzeniu inwestycji, aby ostatnia bariera administracyjna związana z uzyskaniem decyzji o użytkowaniu obiektu mogła być wydana najdalej w ciągu 2 miesięcy od zakończenia budowy.

 

… cd w opracowaniu załączonym do programu lub dostępnym na zamówienie

 

1.5. Źródła Finansowania Rynku Nieruchomości

Warszawski rynek obiektów biurowych budowanych na wynajem cechuje różnorodność źródeł finansowania poszczególnych inwestycji. Większość zbudowanych w Warszawie nieruchomości komercyjnych została zrealizowana przez spółki budowlane z własnym wkładem kapitałowym działające jako deweloperzy, lub za pomocą kredytów bankowych zabezpieczonych środkami trwałymi firmy bądź cesją praw z większości wstępnych umów najmu.

Niewielka ilość środków pochodziła z międzynarodowych organizacji takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), które także wymagały cesji praw z większości wstępnych umów najmu.

Dzisiaj tym rynkiem interesuje się wielu inwestorów instytucjonalnych. Bodźcem są tu dość wysokie zyski inwestycyjne. Pewnym czynnikiem hamującym ceny wynajmu jest mniejsze niż kiedyś zainteresowanie przyszłych użytkowników rezerwacją powierzchni w jeszcze nie zakończonych budynkach.

 

… cd w opracowaniu załączonym do programu lub dostępnym na zamówienie

 

2.4. Strategia Wynajmu Powierzchni

Puste powierzchnie biurowe nie stanowią jeszcze na warszawskim rynku problemu, ale kilka biurowców istotnie ma kłopoty ze znalezieniem najemców. Powodem są nie tylko zbyt wysokie ceny, ale tzw. efekt skali – trudno jest w krótkim czasie sprzedać w całości budynek oferujący jednorazowo kilkadziesiąt tysięcy mkw powierzchni, czyli nawet do 10 % całego rynku. Oddawanie do użytku kolejnych wielkich biurowców sprawia, że choć popyt na biura rośnie stopniowo i stale, to podaż wzrasta nagle, skokowa, o kilkadziesiąt tysięcy metrów naraz. Pustostany w niektórych budynkach, to również w pewnym sensie własny wybór ich właścicieli.

Biurowiec Atrium Plaza, oddany do użytku w październiku tego roku, wybudowany przez szwedzką firmę Skanska do tej pory został wynajęty w około 75 %. Wynika to z polityki firmy Skanska, której zależy na jak najlepszych najemcach. Każdy potencjalny klient jest wielokrotnie sprawdzany, dość wysoka jest również cena wynajmu (40 – 42 USD za mkw). W rezultacie, biura w Atrium Plaza mają m. in. Sony, Bank Śląski. a także sama Firma Skanska. Są wprawdzie firmy, które przenoszą się z wcześniej otwartych biurowców firmy Skanska (Atrium lub Atrium Tower) do budynków nowo otwieranych ale wynika to wyłącznie z potrzeby znacznego powiększenia biura, np. z dotychczas zajmowanych 2 – 3 tys. mkw. do 8 – 10 tys. mkw. Żaden z biurowców Atrium nie jest w stanie zapewnić tak dużej powierzchni (cała powierzchnia użytkowa Atrium Plaza to 11,4 tys mkw). Ten problem w znacznie większym stopniu dotyczy budynków wybudowanych na początku lat 90 – takich jak Curtis Plaza czy Fim Tower. Szybki rozwój technologii sprawił, że są one dzisiaj przestarzałe i trudno już zaliczyć je do klasy A. Coraz częściej zagraniczne firmy przenoszą się do nowych budynków ze względu na warunki eksploatacji. Praktyczne każdy biurowiec oddany do użytku po roku 1998 zapewnia znacznie lepsze warunki, niż budynki kilkuletnie. W biurowcu Fim Tower zdarza się czekać na windę kilka minut, podczas, gdy w budynku Warsaw Trade Tower (którego inwestorem jest firma Daepol) zainstalowane zostaną najszybsze windy w Europie, poruszające się z prędkością 7 metrów na sekundę.

Firma Golub zarządzająca biurowcem Warsaw Finance Center podpisała już umowy na wynajem około 70 % z 50 tys mkw łącznej powierzchni budynku. Ponadto podpisała kilka listów intencyjnych, a z kolejnymi firmami prowadzone są negocjacje. W momencie oficjalnego oddania budynku do użytku (21 stycznia 1999) całość powierzchni nie była jeszcze wynajęta. Budynek WFC wyposażony jest w tzw. inteligentny system komputerowy pozwalający dostosować działanie klimatyzacji czy ogrzewania do potrzeb użytkownika. Dzięki tym udogodnieniom, a także doskonalej lokalizacji i możliwości zaoferowania większych niż gdzie indziej powierzchni biurowych, zdarza się, że do WFC przenoszą się firmy z innych warszawskich biurowców powstałych w ciągu kilku ostatnich lat.

Nieco gorzej jest w przypadku najwyższego biurowca w Polsce Warsaw Trade Towar, w którym, jak dotąd, nabywców znalazło dopiero 20 % z 62 tys mkw. (z tego 35 tys. mkw. powierzchni biurowej). Jednak otwarcie budynku planowane jest dopiero na koniec 1999 roku i właścicielom zostało trochę czasu na podpisywanie umów. WTT wyposażony jest w najszybsze na świecie łącza telekomunikacyjne systemu ATM, cztery rezerwowe źródła zasilania w energię oraz pełne rezerwowe źródło ogrzewania.

Firma Reform Company, inwestor biurowca Reform Plaza (43 tys. mkw.), którego otwarcie planowane jest na III kw roku 2000, jeszcze nie rozpoczęła podpisywania umów na wynajem powierzchni. Firma przewiduje, że w momencie oddawania do użytku co najmniej 70 proc. powierzchni biurowych będzie już wynajęte.

 

… cd w opracowaniu załączonym do programu lub dostępnym na zamówienie

 

VIII. ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA

 

  1. PROJEKCJE INWESTYCYJNE

 

1.1. Nakłady Inwestycyjne i Amortyzacja

 

Nakłady Inwestycyjne: okresy roczne – Tablica: 1

Lp

Nazwa/Rok

2000

2001

1.1

Opłata za usunięcie drzew

52 000

1.2

Roboty geodezyjne

5 000

5 000

1.3

Projekt budowlany

800 000

1.4

Roboty budwlane seg C

2 500 000

2 000 000

1.5

Elewacja Kera-Ion

500 000

2 350 000

1.6

Roboty budowlane seg AB

5 000 000

8 000 000

1.7

Kanalizacja i sieć telefoniczna

20 000

1.8

Udział w budowie magistrali co

19 000

1.9

Roboty drogowe seg C

450 000

1.10

Roboty drogowe seg AB

300 000

1.11

Zieleń

150 000

1.12

Kanalizacja deszczowo sanitarna

470 000

1.13

Wodociąg

100 000

1.14

Sieć co i ccw

200 000

1.15

Oświetlenie terenu

100 000

1.16

Sieć nn i sn

600 000

1.17

Ogłoszenia prasowe

5 000

20 000

1.18

Inwestor Zastępczy

300 000

350 000

1

BUDYNKI I BUDOWLE

9 932 000

14 364 000

2.1

Zakup działki gruntu 3.000 m2

1 200 000

2

GRUNTY

1 200 000

3.1

Meble i zabudowy

975 000

3

INNE ŚRODKI TRWAŁE

975 000

4.1

Winda dla niepełnosprawnych

70 000

4.2

Sieć komputerowa

800 000

4.3

Klimatyzacja seg AB

1 600 000

4.4

Klimatyzacja seg C

235 000

4.5

Dźwig 5 osobowy

60 000

4.6

System IBMS

1 000 000

4.7

Dźwig 12 osobowy

200 000

4

URZĄDZENIA I MASZYNY

1 660 000

2 305 000

RAZEM

12 792 000

17 644 000

 

Amortyzacja: okresy roczne – Tablica: 1

Lp

Nazwa/Rok

%

MC

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1.1

Opłata za usunięcie drzew

4,00

5

1 213

2 080

2 080

2 080

2 080

2 080

1.2

Roboty geodezyjne

2,50

23

21

250

250

250

250

1.3

Projekt budowlany

2,50

23

1 667

20 000

20 000

20 000

20 000

1.4

Roboty budwlane seg C

2,50

23

9 375

112 500

112 500

112 500

112 500

1.5

Elewacja Kera-Ion

2,50

23

5 938

71 250

71 250

71 250

71 250

1.6

Roboty budowlane seg AB

2,50

23

27 083

325 000

325 000

325 000

325 000

1.7

Kanalizacja i sieć telefoniczna

4,00

20

267

800

800

800

800

1.8

Udział w budowie magistrali co

17,50

20

1 108

3 325

3 325

3 325

3 325

1.9

Roboty drogowe seg C

4,00

23

1 500

18 000

18 000

18 000

18 000

1.10

Roboty drogowe seg AB

4,00

25

11 000

12 000

12 000

12 000

1.11

Zieleń

4,00

25

5 500

6 000

6 000

6 000

1.12

Kanalizacja deszczowo sanitarna

4,00

13

17 233

18 800

18 800

18 800

18 800

1.13

Wodociąg

4,00

9

1 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1.14

Sieć co i ccw

4,00

12

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

1.15

Oświetlenie terenu

4,00

25

3 667

4 000

4 000

4 000

1.16

Sieć nn i sn

4,00

23

2 000

24 000

24 000

24 000

24 000

1.17

Ogłoszenia prasowe

2,50

23

52

625

625

625

625

1.18

Inwestor Zastępczy

2,50

23

1 354

16 250

16 250

16 250

16 250

1

BUDYNKI I BUDOWLE

2 213

81 678

645 047

646 880

646 880

646 880

2.1

Zakup działki gruntu 3.000 m2

0,00

24

2

GRUNTY

3.1

Meble i zabudowy

10,00

25

89 375

97 500

97 500

97 500

3

INNE ŚRODKI TRWAŁE

89 375

97 500

97 500

97 500

4.1

Winda dla niepełnosprawnych

10,00

20

2 333

7 000

7 000

7 000

7 000

4.2

Sieć komputerowa

20,00

25

146 667

160 000

160 000

160 000

4.3

Klimatyzacja seg AB

10,00

23

13 333

160 000

160 000

160 000

160 000

4.4

Klimatyzacja seg C

17,50

23

3 427

41 125

41 125

41 125

41 125

4.5

Dźwig 5 osobowy

10,00

23

500

6 000

6 000

6 000

6 000

4.6

System IBMS

20,00

20

66 667

200 000

200 000

200 000

200 000

4.7

Dźwig 12 osobowy

10,00

23

1 667

20 000

20 000

20 000

20 000

4

URZĄDZENIA I MASZYNY

87 927

580 792

594 125

594 125

594 125

RAZEM

2 213

169 605

1 315 213

1 338 505

1 338 505

1 338 505

Amortyzacja: okresy roczne – Tablica: 2

Lp

Nazwa/Rok

%

MC

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.1

Opłata za usunięcie drzew

4,00

5

2 080

2 080

2 080

2 080

2 080

2 080

1.2

Roboty geodezyjne

2,50

23

250

250

250

250

250

250

1.3

Projekt budowlany

2,50

23

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

1.4

Roboty budwlane seg C

2,50

23

112 500

112 500

112 500

112 500

112 500

112 500

1.5

Elewacja Kera-Ion

2,50

23

71 250

71 250

71 250

71 250

71 250

71 250

1.6

Roboty budowlane seg AB

2,50

23

325 000

325 000

325 000

325 000

325 000

325 000

1.7

Kanalizacja i sieć telefoniczn

4,00

20

800

800

800

800

800

800

1.8

Udział w budowie magistrali co

17,50

20

3 325

1 267

1.9

Roboty drogowe seg C

4,00

23

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

1.10

Roboty drogowe seg AB

4,00

25

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

1.11

Zieleń

4,00

25

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

1.12

Kanalizacja deszczowo sanitarna

4,00

13

18 800

18 800

18 800

18 800

18 800

18 800

1.13

Wodociąg

4,00

9

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1.14

Sieć co i ccw

4,00

12

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

1.15

Oświetlenie terenu

4,00

25

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1.16

Sieć nn i sn

4,00

23

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

1.17

Ogłoszenia prasowe

2,50

23

625

625

625

625

625

625

1.18

Inwestor Zastępczy

2,50

23

16 250

16 250

16 250

16 250

16 250

16 250

1

BUDYNKI I BUDOWLE

646 880

644 822

643 555

643 555

643 555

643 555

2.1

Zakup działki gruntu 3.000 m2

0,00

24

2

GRUNTY

3.1

Meble i zabudowy

10,00

25

97 500

97 500

97 500

97 500

97 500

97 500

3

INNE ŚRODKI TRWAŁE

97 500

97 500

97 500

97 500

97 500

97 500

4.1

Winda dla niepełnosprawnych

10,00

20

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

4 667

4.2

Sieć komputerowa

20,00

25

160 000

13 333

4.3

Klimatyzacja seg AB

10,00

23

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

146 667

4.4

Klimatyzacja seg C

17,50

23

41 125

25 948

4.5

Dźwig 5 osobowy

10,00

23

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

5 500

4.6

System IBMS

20,00

20

133 333

4.7

Dźwig 12 osobowy

10,00

23

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

18 333

4

URZĄDZENIA I MASZYNY

527 458

232 281

193 000

193 000

193 000

175 167

RAZEM

1 271 838

974 603

934 055

934 055

934 055

916 222

 

… cd w opracowaniu załączonym do programu lub dostępnym na zamówienie

 

2.5. Bilans Pasywa

 

Bilans Pasywa: okresy roczne – Tablica: 1

Lp

Nazwa/Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

A

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

852 787

1 502 182

3 085 456

4 537 052

6 027 515

7 379 845

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

1 905 000

7 389 000

7 389 000

7 389 000

7 389 000

7 389 000

VI

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

1 583 274

3 034 870

4 525 334

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-1 052 213

-5 886 818

-5 886 818

-5 886 818

-5 886 818

VIII

Zysk (strata) netto

-1 052 213

-4 834 605

1 583 274

1 451 596

1 490 464

1 352 330

B

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

11 000 000

26 000 000

25 538 962

24 889 522

24 112 375

23 183 204

II

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

11 000 000

26 000 000

25 456 351

24 806 355

24 029 208

23 100 037

1

Kredyty i pożyczki

11 000 000

26 000 000

25 456 351

24 806 355

24 029 208

23 100 037

III

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

82 611

83 167

83 167

83 167

4

Z tytułu dostaw i usług

82 611

83 167

83 167

83 167

Do 12 miesięcy

82 611

83 167

83 167

83 167

RAZEM PASYWA

11 852 787

27 502 182

28 624 418

29 426 574

30 139 890

30 563 049

Bilans Pasywa: okresy roczne – Tablica: 2

Lp

Nazwa/Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

7 747 659

7 578 066

6 751 051

6 666 093

6 898 135

7 504 331

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

7 389 000

7 389 000

7 389 000

7 389 000

7 389 000

7 389 000

VI

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

5 877 663

6 245 478

6 245 478

6 245 478

6 245 478

6 477 519

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-5 886 818

-5 886 818

-6 056 412

-6 883 427

-6 968 384

-6 968 384

VIII

Zysk (strata) netto

367 815

-169 594

-827 015

-84 957

232 042

606 197

B

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

22 077 270

20 754 572

19 172 045

17 301 081

15 030 912

12 316 656

II

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

21 989 103

20 660 850

19 072 767

17 174 025

14 903 856

12 189 600

1

Kredyty i pożyczki

21 989 103

20 660 850

19 072 767

17 174 025

14 903 856

12 189 600

III

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

88 167

93 722

99 278

127 056

127 056

127 056

4

Z tytułu dostaw i usług

88 167

93 722

99 278

127 056

127 056

127 056

Do 12 miesięcy

88 167

93 722

99 278

127 056

127 056

127 056

RAZEM PASYWA

29 824 929

28 332 638

25 923 095

23 967 175

21 929 047

19 820 987

 

… cd w opracowaniu załączonym do programu lub dostępnym na zamówienie

Post Tagged with ,

You must be logged in to post a comment.