Jak długo przetrwa twój biznes na rynku?

Większość osób rozpoczynając działalność biznesową nie zastanawia się nad tym, co będzie za 10 czy 20 lat. Co prawda posiadamy bardziej lub mniej szczegółowy biznes plan, ale nasze prognozy dotyczące na przykład 10 roku działalności nie wynikają z wiedzy o tym, co będzie za lat 10. Prognozy są wynikiem naszej wiedzy o tym, co działo się w przeszłości i w czasie, gdy pracujemy nad prognozami. Oczywiście jesteśmy tego świadomi, ale w zdecydowanej większości przypadków analiz inwestycyjnych mamy i tak do czynienia z „mechanicznym” zwiększaniem wolumenu sprzedaży z roku na rok. Z czego to wynika? Oczywiście z wiedzy o przeszłości i z prostego założenia, że w przyszłości będzie podobnie.

Czy takie podejście jest słuszne? I tak i nie. Doświadczenie z przeszłości pokazuje, że w większości przypadków inwestycji takie założenie sprawdzi się w praktyce. Jednak pewności nie możemy mieć. Każda prognoza inwestycyjna opracowywana jest w warunkach niepewności i ryzyka. Nigdy nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć trendów rozwojowych i postępu technologicznego. O tym należy pamiętać, aby być przygotowanym na nagłe zaprzestanie działalności w przyszłości, gdy taka działalność przestanie być opłacalna.

Tyle pozostało po hotelu Mercure … puste miejsce, które zajmie nowy biznes.

Może również i tak się zdarzyć, że pojawi się całkowicie nowa szansa w biznesie, ale warunkiem wejścia w nowy biznes jest likwidacja dobrze prosperującego biznesu. Czy z takim przypadkiem mamy obecnie do czynienia w przypadku firmy, która była właścicielem hotelu Mercure w Warszawie. Hotel Mercure, który mieścił się w ścisłym centrum Warszawy został zburzony. Z informacji, które są dostępne wynika, że w tym miejscu powstanie apartamentowiec. Hotel został wybudowany w 1993 roku i funkcjonował tylko 18 lat. Czy w tym okresie inwestycja zwróciła się? Zapewne tak. Czy Hotel przynosił właścicielowi straty, że postanowił go zburzyć? Wokół jest wiele hoteli i nikt ich nie zamierza burzyć. Więc co się stało? Odpowiedź może być tylko jedna. Lepszy biznes wyparł gorszy biznes. Warto o tym przypadku pamiętać.

Trudno pogodzić się z myślą, że za jakiś czas tylko tyle pozostanie z naszego biznesu.

Od wielu lat można zaobserwować powstawanie wielu nowych biznesów o bardzo krótkim okresie trwania na rynku. Najlepszym przykładem jest branża IT, ale dotyczy to również wielu biznesów związanych z produkcją różnych wyrobów. Czy w momencie wprowadzania do produkcji maszyny do pisania zdawano sobie sprawę, że ten produkt zostanie całkowicie wyparty z rynku przez komputery? Czy wprowadzając do masowej produkcji  kasety magnetofonowe przewidywano, że na rynku przetrwają tylko około 40 lat? Na naszych oczach kończy się era prasy drukowanej. W tym roku zakończył wydawanie gazety na papierze amerykański Newsweek. Za chwilę pewnie inni będą udostępnić swoje gazety tylko poprzez Internet. Czy telewizja, którą znamy, nie zniknie za 10 lat?

Podając powyższe przykłady chciałem zwrócić uwagę tylko na  jedno. Rozpoczynając nową działalność biznesową musimy założyć realny i skończony okres działalności. W tym okresie inwestycja musi być opłacalna. Niestety, ale te okresy dla większości przedsięwzięć należy zakładać coraz krótsze, bo okres sprzedaży nowych produktów jest też coraz krótszy.

Czy dotyczy to wszystkich biznesów ze sfery działalności gospodarczej? Nie, ale ilość tzw. „bezpiecznych” biznesów jest coraz mniejsza. Trudno wymienić wszystkie „bezpieczne” inwestycje, ale są to te same typy działalności od lat, a może i od wieków. Nic nowego raczej nie powstało i trudno liczyć, aby nasz innowacyjny biznes właśnie takim był?

Jakie biznesy należy zaliczyć do bezpiecznych? Najlepiej to zrobić poprzez wymienienie nazw zawodów. „Bezpieczny” biznes to na przykład lekarz, piekarz, rolnik. Raczej trudno z dzisiejszej perspektywy wyobrazić sobie, aby w dającej się przewidzieć bardzo odległej przyszłości, te zawody zniknęły i zostały zastąpione lub wyparte przez inne. Bezpieczeństwo tych zawodów nie wynika z faktu, że każdy kto założy na przykład piekarnie ma zapewniony dobrze prosperujący biznes. Na tym rynku też trwa ostra konkurencja. Jednak taki biznes jest i będzie na rynku obecny. Natomiast nikt już nie wybuduje nowej fabryki maszyn do pisania.

I dlatego planując nowe przedsięwzięcie warto również uwzględnić, że nasze przedsięwzięcie planujemy na określony czas, po którym będziemy musieli zlikwidować nasz biznes i rozglądnąć się za czymś innym.  Dlatego bardzo ważna jest dywersyfikacja działalności. Gdy jeden biznes wyczerpie swój potencjał rynkowy, wtedy pozostaje nam drugi biznes i mamy czas, aby wejść w kolejny segment na rynku.

Post Tagged with ,

You must be logged in to post a comment.