Licencja programów

Programy z serii iBiznesPlan oraz program Analiza SWOT są licencjonowanymi produktami firmy PUH W&W. Nabywca licencji otrzymuje wraz z programem Certyfikat Autentyczności (tylko w przypadku dostawy za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej), który jest zabezpieczeniem Nabywcy programu i oznacza, że Nabywca wszedł w posiadanie programu w sposób legalny od właściciela praw do programu.

Dokumentem stwierdzającym także, że nabywca programu jest licencjonowanym użytkownikiem jest dokument zakupu. Dokumentem zakupu jest faktura VAT lub paragon fiskalny wystawione przez licencjodawcę PUH W&W, ewentualnie bankowy dokument wpłaty za zakup licencji na rzecz licencjodawcy PUH W&W, jeżeli faktura VAT lub paragon zostanie zagubiony przez Licencjobiorcę.

Użytkowanie programu jest możliwe tylko przez licencjobiorców, którzy opłacili licencję za program. W każdym innym przypadku instalowanie i użytkowanie programu jest równoznaczne z łamaniem prawa obowiązującego na terenie Polski i przepisami międzynarodowymi w zakresie ochrony praw autorskich.

Nabycie licencji programu daje pewność, że otrzymamy program wolny od defektów i wirusów. Dodatkowo licencja upoważnia licencjobiorcę do otrzymywania pomocy technicznej oraz nabycia na specjalnych warunkach kolejnych wersji programu.

Licencja programu iBiznesPlan Pro, iBiznesPlan MaxiBiznesPlan StdAnaliza SWOT obejmuje:

  • jednostanowiskową licencję programu na okres nieograniczony. W ramach jednostanowiskowej licencji Licencjobiorca ma prawo jednoczesnej instalacji programu na dwóch komputerach. W tym samym czasie Licencjobiorca może korzystać tylko z jednej instalacji programu,
  • darmowe uaktualnienia programu przez okres 1 roku,
  • instrukcję obsługi programu w formie elektronicznego pomocnika (help),
  • przykładowe opracowania (biznes plany lub analizy SWOT) w formie elektronicznej,
  • darmową pomoc techniczną w trakcie użytkowania programu.

Licencja programu iBiznesPlan One obejmuje:

  • jednostanowiskową licencję programu ograniczona czasowo na okres 14 dni,
  • instrukcję obsługi programu w formie elektronicznej,
  • jedno przykładowe opracowania biznes planu w formie elektronicznej,
  • darmową pomoc techniczną w okresie 14 dni. Okres 14 dni liczony jest od dnia przesłania programu do wskazanej przez Licencjobiorcę skrzynki email.

You must be logged in to post a comment.