Porównanie Odmian iBiznesPlan

Program iBiznesPlan dostępny jest w czterech odmianach. Podstawowa różnica pomiędzy poszczególnymi odmianami programu dotyczy zakresu generowania analizy finansowo ekonomicznej i części opisowej. Pomimo tych różnic każda odmiana programu iBiznesPlan wygeneruje kompletny biznes plan z analizą finansową opartą o polską ustawę o rachunkowości.

Tabela 1. Porównanie odmian programu iBiznesPlan:

nazwa iBiznesPlan Max iBiznesPlan Pro iBiznesPlan Std iBiznesPlan One
numer aktualnej wersji 5.21 5.21 5.05 5.01
data aktualizacji 12.05.2012 22.08.2011 20.05.2011 12.05.2012
cena jednostanowiskowej licencji 590 zł 490 zł 250 zł 50 zł
ilość instalacji w ramach 1 licencji 1 1 1 1
dodatkowa instalacja na jednym komputerze w ramach 1 licencji OK-1 yes yes nie
długość okresu licencji bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń 15 dni
opłata za licencję jednorazowa jednorazowa jednorazowa jednorazowa
opłata za uaktualnienie w okresie do 1 roku od daty zakupu gratis gratis gratis nie dotyczy
opłata za uaktualnienie w okresie po roku od daty zakupu (% aktualnej ceny) 50 % 50 % 50 % nie dotyczy
wymagana rejestracja programu na każdym komputerze yes yes yes yes
sprawdzanie licencji przez Internet nie nie nie yes
wymagane dodatkowe oprogramowanie np. Excel nie nie nie nie
Ilość biznes planów którą można opracować przy pomocy programu bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń 1
przykładowe biznes plany załączone do programu TAK TAK TAK TAK
maksymalny okres projekcji w latach 36 16 12 12
okres projekcji w miesiącach pierwsze 24 pierwsze 24 pierwsze 24 pierwsze 24
zgodność z polską ustawą o rachunkowości yes yes yes yes
analiza finansowa firmy yes yes nie nie
analiza finansowa skonsolidowana yes yes nie nie
analiza finansowa inwestycji (tabele): yes yes yes yes
rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) yes yes yes yes
rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) yes yes yes yes
kapitał własny yes yes nie nie
przepływy pieniężne yes yes yes yes
bilans aktywa yes yes yes yes
bilans pasywa yes yes yes yes
zapotrzebowanie na kapitał obrotowy yes yes nie nie
opłacalność inwestycji w ujęciu ogólnym (NPV) yes yes yes yes
opłacalność inwestycji w ujęciu właścicielskim (NPV) yes yes nie nie
opłacalność inwestycji skorygowana (NPV) yes yes nie nie
opłacalność kapitału (NPV) yes yes nie nie
próg rentowności yes yes yes yes
analiza wskaźnikowa (liczba wskaźników) 66 66 20 20
część opisowa: yes yes yes yes
szablony akapitów yes yes yes yes
szablony części opisowej (liczba) 6 6 1 1
edycja szablonów yes yes nie nie
sprawdzanie pisowni yes yes yes yes
prognozowanie zobowiązań i zapasów yes yes yes yes
prognozowanie należności yes yes yes yes
wykresy yes yes yes yes
import, eksport, backup biznes planu yes yes yes nie
import oraz eksport danych z tabel w formacie csv yes yes yes nie
zapis biznes planu w innym formacie (opcja) *.html *.doc *.html *.doc *.html *.doc *.html *.doc
formatowanie i wydruk raportów z programu yes yes yes yes

One Response so far.

You must be logged in to post a comment.