iBiznesPlan One

Program iBiznesPlan One to  generator biznes planu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, czy też nowej inwestycji typu startup.

Program został opracowany na bazie programu iBiznesPlan Std i umożliwia opracowanie biznes planu według schematu jaki jest dostępny w programie iBiznesPlan Std.

Maksymalny okres projekcji analizy finansowo ekonomicznej to 12 lat.  Program został przygotowany z myślą o tych klientach, którzy muszą jednorazowo opracować niezbyt skomplikowany biznes plan i to w stosunkowo krótkim czasie.

Z tego względu aplikacja różni się w sposób zasadniczy od pozostałych programów z serii iBiznesPlan.

iBiznesPlan One Ekran Główny.

iBiznesPlan One to:

  • jeden biznes plan – możliwość opracowania jednego biznes planu przy pomocy programu ,
  • jeden okres licencji ograniczony czasowo – licencja na użytkowanie programu ograniczona czasowo do 14 dni.  Licencja nie zezwala na zakup kolejnej 14 dniowej licencji przez tego samego licencjobiorcę.
  • jeden licencjobiorca – licencja przypisana do jednego licencjobiorcy w sposób stały, bez możliwości wykonywania przy pomocy programu biznes planów na zlecenie oraz bez możliwości odsprzedaży programu.
  • demo – ze względu na ograniczony czasowo okres licencji oraz brak możliwości przedłużania licencji przez dotychczasowego użytkownika, program iBiznesPlan One pełni też rolę płatnej wersji demo programu iBiznesPlan. Należy jednak pamiętać, że pozostałe odmiany programu iBiznesPlan mają znacznie rozbudowany zakres opcji i funkcji.

You must be logged in to post a comment.