iBiznesPlan Max

BiznesPlan Max to samodzielna aplikacja pracująca w środowisku Windows. Program umożliwia wykonanie kompletnego biznes planu dla inwestycji długoterminowych. Program jest szczególnie użyteczny w przypadkach, gdy inwestora stara się o długoterminowy kredyt hipoteczny. Program w wersji Max to rozszerzona, co do długości maksymalnego okresu projekcji analizy wersja iBiznesPlan Pro. Analogicznie, jak w wersji Pro możemy wygenerować za pomocą wersji Max kilka rodzajów opracowań:

  • komplety biznes plan,
  • analizę finansową dla dowolnej inwestycji czy start-upu, jako odrębne opracowanie,
  • część opisową dla dowolnego biznes planu jako integralne opracowanie,
  • analizę finansową firmy  (z możliwością wprowadzenia danych historycznych w okresie do 1 lub 2 lub 3 lat wstecz w stosunku do roku startowego analizy)
  • analizę finansową skonsolidowaną obejmująca analizę inwestycji i analizę firmy.

iBiznesPlan Max Ekran Główny Programu

 Analiza Finansowa w iBiznesPlan Max

Program umożliwia opracowanie analizy finansowo ekonomicznej na okres maksymalnie aż 36 lat. Analiza  wykonana jest w oparciu o dane wejściowe, które należy wprowadzić do programu. Dane wejściowe oraz sposób ich wprowadzania jest identycznym, jak w programie iBiznesPlan Pro.

Po wprowadzeniu danych wejściowych do programu iBiznesPlan Max następuje automatyczne wygenerowanie kompletnej analizę finansowo ekonomicznej dla inwestycji czy start-upu, które są przedmiotem opracowywanego biznes planu. Analiza finansowo ekonomiczna składa się z takich samych tabel, jak w przypadku analizy, którą generuje program iBiznesPlan Pro.Podobnie, jak w przypadku wersji Pro, osoba opracowująca biznes plan może zdecydować, które tabele z danymi i analizami zostaną dołączone do końcowego raportu analizy finansowo ekonomicznej.

 Szablony dla opisów w iBiznesPlan Max

Opracowanie części opisowej oparte jest o szablony podobnie, jak w programie iBiznesPlan Pro.  Ta opcja programu jest identyczna w programie iBiznesPlan Max oraz iBiznesPlan Pro

You must be logged in to post a comment.