iBiznes Plan

biznesplan_faviconBędąc posiadaczem iBiznesPlan możesz liczyć na szerokie wsparcie w trakcie opracowywania swojego biznesplanu. Jako jedyny producent oprogramowania oferujemy ci pomoc w trakcie pracy nad twoim biznes planem. Możesz zwrócić się do nas o pomoc i poradę na każdym etapie pracy nad biznes planem. Nie ważne kiedy kupiłeś nasz program. Nawet po wielu latach otrzymasz od nas wsparcie.Inni producenci oprogramowania nie oferuje nawet namiastki tej pomocy, którą możesz uzyskać od nas. biznesplan_faviconOprócz walorów czysto użytkowych program iBiznesPlan ma również walory edukacyjne. To ważne szczególnie dla osób, które muszą opracować biznes plan, a nie mają w tym względzie zbyt dużego doświadczenia.Do programu dołączony jest obszerny poradnik w postaci elektronicznej. Dzięki niemu możesz … krok po kroku … opracować dowolny biznes plan inwestycyjny.Dodatkowo do programu dołączono kilka kompletnych biznes planów. Przykłady mogą służyć jako pomoc w opracowaniu własnego biznes planu
biznesplan_faviconJeżeli cenisz swój czas to docenisz korzyści płynące z posługiwania się programem iBiznesPlan. Według testów porównawczych – czas opracowania samej analizy przy pomocy programu iBiznesPlan jest 16 razy krótszy niż czas wykonania tej samej analizy przy pomocy arkusza Excel. W teście porównawczym czas wykonania analizy programem iBiznesPlan wynosił średnio około 30 minut. Budowanie arkusza kalkulacyjnego trwało 8 godzin. biznesplan_faviconBiznes plan opracowany przy pomocy programu iBiznesPlan może przyspieszyć otrzymanie kredytu. Według wiedzy posiadanej od naszych klientów opracowano przy pomocy programu iBiznesPlan wiele analiz i biznes planów na podstawie których banki udzieliły kredytów długoterminowych na inwestycje. Analiza finansowa w programie oparta jest o polską ustawę o rachunkowości. Uzupełnieniem programu iBiznesPlan jest program
Analiza SWOT
biznesplan_faviconGdy musimy opracować nową wersję tej samej analizy, wprowadzenie poprawek do programu i generowanie analiz w teście trwało około 10 minut. Ta sama czynność przy pomocy arkusza Excel trwała około 3 godzin. biznesplan_faviconNikt za ciebie nie opracuje twojego biznes planu. To jest oczywista prawda, która zdobywa w Polsce coraz szersze uznanie w oczach ludzi biznesu. Oczywiście z programem iBiznesPlan możesz to zrobić szybciej
biznesplan_faviconJakość prezentacji wyników pracy w postaci raportu biznes planu odgrywa często dużą rolę w rozmowie z kredytodawcą lub decydentem, a program iBiznesPlan Pro posiada nieograniczone możliwości formatowania wyglądu końcowego raportu biznes planu. biznesplan_faviconProgram iBiznesPlan umożliwia opracowanie prostych i skomplikowanych biznes planów. Do programu dołączone są przykłady biznes planów. Biznes plan opracowany jest według wzoru biznes planu. Schemat (wzór) biznesplanu może być modyfikowany w szerokim zakresie. Program umożliwia również opracowanie analizy SWOT.
biznesplan_faviconProgram iBiznesPlan jest dostępny w kilku odmianach. W zależności od indywidualnych potrzeb można wybrać odpowiedni program. biznesplan_faviconProgram iBiznesPlan również umożliwia wygenerowanie raportu końcowego w formacie strony internetowej oraz w formacie edytora Word.
biznesplan_faviconPomoc jaką możemy zaoferować naszym klientom jest zindywidualizowana. Pomoc możesz uzyskać w bardzo krótkim okresie. Drogą telefoniczną otrzymasz ją natychmiast.

 

… teraz już wiesz, dlaczego iBiznesPlan to dobry wybór dla Twojego biznes planu …

You must be logged in to post a comment.