Dalsze pogorszenie nastrojów konsumenckich w Polsce.

Stan gospodarki w Polsce ma swoje odbicie na nastrojach konsumenckich. Jest to jednak sprzężenie zwrotne, ponieważ chęć konsumentów do zakupów ma także olbrzymi wpływ na produkcję i wzrost gospodarczy. Nie bez wpływu na nastroje konsumentów w Polsce ma również przekaz medialny, jaki kierowany jest do społeczeństwa ze strony decydentów gospodarczych i politycznych.

GUS mierzy nastroje konsumenckie w Polsce od lat. W grudniu 2012 roku GUS zostały opublikowane kolejne badania dotyczące nastrojów konsumenckich w Polsce. Do pomiaru nastrojów konsumenckich używa się dwóch wskaźników:

  1. BWUK (bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej) – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej
  2. WWUK (wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej) – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej. Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od – 100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. [źródło definicji: Główny Urząd Statystyczny]

Szacowanie powyższych wskaźników w Polsce odbywa się nieprzerwanie od 1997 roku. W całej historii ich pomiaru nigdy nie przybrały wartości dodatnich. Najlepsze nastroje konsumencie w Polsce były odnotowane w 2007 roku (BWUK -7,1). Późniejszy ich spadek niewątpliwie związany jest kryzysem, albo, jak niektórzy wolą mówić, ze spowolnieniem gospodarczym, które ma miejsce na świecie od czau upadku banku Lehamn Brothers. W 2012 roku BWUK ukształtował się na poziomie -29,5, a WWUK na poziomie – 36,7, co oznacza, że konsumenci spodziewają się pogorszenia ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

[Dane zaczerpnięto z opracowania GUS]

 

 

You must be logged in to post a comment.