Czy hybrydowe trolejtrucki to przyszłość transportu drogowego na świecie

W Stanach Zjednoczonych została wybudowana testowa linia trolejbusowa, a właściwie można by powiedzieć trolejtrackowa wzdłuż autostrady do Los Angeles i Long Beach. Nie jest ona jednak przeznaczona dla trolejbusów, jakie również znamy z polskich ulic. To linia dla ciężarówek hybrydowych z napędem spalinowo – elektrycznym. Jednak te ciężarówki nie wożą ze sobą olbrzymich akumulatorów, ani nie wymagają długiego okresu ładowania baterii. Energia do silnika elektrycznego dostarczana jest wprost z linii elektrycznej za pośrednictwem pantografu.

Pomysł na „trolejbusy” ciężarowe zrodził się w Los Angeles i to nie bez poważnego powodu. W tym mieście powietrze jest bardzo zanieczyszczone. Jednym z głównych sprawców takiego stanu rzeczy są tysiące ciężarówek stojących w długich kolejkach do jednego z największych morskich portów towarowych na świecie.

Source: designboom.com via Artur on Pinterest

Rozwiązanie tego problemu zaproponowała firma Siemens. Tym pomysłem jest elektryczna autostrada dla hybrydowych ciężarówek. W sumie korzenie pomysłu sięgają 1882, bo wtedy Ernst Werner von Siemens rozpoczął testy z linią trolejbusową

Jednak sam pomysł jest innowacyjny, bo nigdy elektrycznych linii napowietrznych na ulicach i drogach nie zastosowano dla transportu ciężarowego. Innowacyjność pomysłu polega również na inteligentnym sposobie lokalizowania linii elektrycznej. W każdej z testowych ciężarówek zainstalowany jest komputer z systemem eHighway Siemensa. Dzięki temu ciężarówka jest w stanie automatycznie lokalizować i śledzić napowietrzne linie energetyczne i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe przełączać system zasilania na elektryczny.

Szacuje się, ze nakłady inwestycyjne, które należy ponieść na wybudowanie 1 km linii eHighway wyniosą około 6 milionów dolarów. Osobną sprawą są koszty samych ciężarówek z napędem hybrydowym. Według wstępnych ocen zwrot z takiej inwestycji powinien wynosić do 5 lat. Główne oszczędności będą pochodziły z obniżenia kosztów zakupu tradycyjnego oleju napędowego. Ponieważ transportu ciężarowy jest odpowiedzialny za dużą część emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a udział ten ciągle wzrasta, więc jest to dodatkowy argument za wprowadzeniem tego rodzaju transportu, szczególnie na obszarach takich jak Los Angeles, gdzie smog nie jest zjawiskiem niecodziennym.

To jest projekt rozwojowy. Szczególnie na etapie konstruowania ciężarówek. Niewątpliwie ciężarówki powinny ewoluować w kierunku pojazdów elektrycznych o podwójnych systemach zasilania. Taki pojazd byłby zasilany z akumulatorów, które byłby ładowane w trakcie postoju oraz z elektrycznej trakcji napowietrznej.

Wielka szkoda, że obecnie w Polsce budując nowe drogi myślimy w bardzo tradycyjny sposób. Wszystkie drogi przystosowywane są tylko dla samochodów z zamkniętym systemem zasilania. eHighway to bardzo dobry pomysł na innowacyjny biznes transportowy. Czy i w jakim zakresie można przystosować istniejący i budowany system dróg do poruszania się po nich trolejtracków to już osobny temat.

Post Tagged with , , ,

2 komentarze so far.

  1. startup pisze:

    pomysł rodem z lamusa, ale jakże innowacyjny
    startup ostatnio opublikował…Giełdowy biznes planMy Profile

  2. kaerl pisze:

    Zastanawiające jak dostosować duży tabor
    w firmie.

You must be logged in to post a comment.