Czy hybrydowe trolejtrucki to przyszłość transportu drogowego na świecie

W Stanach Zjednoczonych została wybudowana testowa linia trolejbusowa, a właściwie można by powiedzieć trolejtrackowa wzdłuż autostrady do Los Angeles i Long Beach. Nie jest ona jednak przeznaczona dla trolejbusów, jakie również znamy z polskich ulic. To linia dla ciężarówek hybrydowych z napędem spalinowo – elektrycznym. Jednak te ciężarówki nie wożą ze sobą olbrzymich akumulatorów, ani […]

read more

Inwentarz żywy jako środek trwały?

W prawodawstwie polskim miejsce inwentarza żywego (np. zwierząt hodowlanych) nie jest jednoznacznie określone. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art.3 ust.1 pkt. 11) inwentarz żywy został zaliczony do środków trwałych. Jednak dla celów podatkowych  Rozporządzenie MF z 17 stycznia 1997 w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie wymienia inwentarza żywego wśród środków […]

read more

Kapitał obrotowy w iBiznesPlan.

Obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest bardzo ważne, ponieważ zmusza nas już na etapie konstrukcji biznes planu do myślenia o środkach finansowych koniecznych w fazie eksploatacji naszej inwestycji. Metodologię obliczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto z wykorzystaniem programu iBiznesPlan przedstawiono na poniższym przykładzie. Firma Tex S.A. planuje uruchomienie nowej fabryki, w której będzie produkowana tkanina […]

read more

Biznes Plan Biurowiec Verve Business Verve Center

  Fragmenty biznes planu  Biurowiec Business Verve Center wygenerowanego przy pomocy programu iBiznesPlan Pro. copyright © 2000 – 2013 wszelkie prawa zastrzeżone dla PUH W&W  Verve Polska S.A.   Biznes Plan Biurowiec Business Verve Center   autor opracowania: PUH W&W adres: 04-174 Warszawa ul. … e-mail: info@biznesplan.com.pl www: biznesplan.com.pl tel: 0-22-612-57-81 fax: 0-22-612-57-81 opracował: Witold Witecki […]

read more

Analiza Wskaźnikowa. Wytwórnia Kostki Drogowej.

  Tabela z biznes planu Wytwórnia Kostki Drogowej wygenerowana przy pomocy programu iBiznesPlan Pro. copyright © 2000 – 2013 wszelkie prawa zastrzeżone dla PUH W&W   Analiza Wskaźnikowa: okresy roczne – Tablica: 1 Lp Nazwa/Rok 2005 2006 2007 2008 – WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI – – – – 1 Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,48 1,88 1,98 2 […]

read more

Tabela Przepływy Pieniężne. Wytwórnia Kostki Drogowej.

  Tabela z biznes planu Wytwórnia Kostki Drogowej wygenerowana przy pomocy programu iBiznesPlan Std. copyright © 2000 – 2013 wszelkie prawa zastrzeżone dla PUH W&W   NPV Inwestycji: okresy roczne – Tablica: 1 Lp Nazwa/Rok 2005 2006 2007 2008 I WPŁYWY PIENIĘŻNE 1 450 000 3 480 000 3 480 000 4 530 800 1 + Przychody ze Sprzedaży i Zrównane z Nimi […]

read more

Zastosowanie biznes planu

…warto nieraz przypomnieć to, co jest oczywiste: przed wydaniem swoich i pożyczonych środków finansowych należy dokonać symulacji swojego pomysłu biznesowego „na papierze” posiłkując się przy tym programem komputerowym. Nasze wyobrażenia i marzenia o naszym biznesie może zweryfikować nawet najprostsza analiza. W każdym przypadku będziemy  mieli zdecydowanie większą wiedzę o przyszłej inwestycji. biznes plan ma bardzo […]

read more