Im więcej dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego, tym większe bezpieczeństwo działalności i rozwoju firmy.

W biznesie nic nie jest pewne, ani dane raz na zawsze. Przekonało się o tym wielu przedsiębiorców i przekona w przyszłości bardzo wielu. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak sytuacja gospodarcza wpłynie na nasz biznes w przyszłości i czy nagle nasze przedsięwzięcie nie będzie wymagało z dnia na dzień pomocy. W sytuacji, gdy firma […]

read more

Dalsze pogorszenie nastrojów konsumenckich w Polsce.

Stan gospodarki w Polsce ma swoje odbicie na nastrojach konsumenckich. Jest to jednak sprzężenie zwrotne, ponieważ chęć konsumentów do zakupów ma także olbrzymi wpływ na produkcję i wzrost gospodarczy. Nie bez wpływu na nastroje konsumentów w Polsce ma również przekaz medialny, jaki kierowany jest do społeczeństwa ze strony decydentów gospodarczych i politycznych. – GUS mierzy […]

read more

Crowding-out = efekt wypychania inwestycji.

– Rosnący dług publiczny łączy się z tzw  efektem wypychania inwestycji (ang. crowding-out). Gdy sektor publiczny realizuje większe wydatki niż posiada dochody (w wyniku niepieniężnego finansowania wydatków państwa) i następuje zastąpieniem konsumpcji prywatnej konsumpcją państwa to w wyniku tego obserwujemy tzw. efekt wypychania inwestycji sektora niepublicznego (prywatnego). – W takiej sytuacji zwiększa się popyt na kredyt, co wprost implikuje […]

read more