Posiadać biznes plan !

– Nie tylko wielkie projekty inwestycyjne potrzebują solidnego przygotowania w formie biznes planu. Biznes plan może zwiększyć zaufanie do twojego pomysłu oraz ma duży wpływ na potencjalnych pożyczkodawców, których finansowy udział jest niezbędny do wdrożenia twojego projektu inwestycyjnego. Ogólnie biznes plan powinien obejmować następujące elementy: – program działania, twoje pomysły rynkowe, analizę konkurencji, opis kierownictwa […]

read more

Dlaczego warto opracować biznes plan?

Nie tylko wielkie projekty inwestycyjne potrzebują solidnego przygotowania w formie biznes planu. Biznes plan może zwiększyć zaufanie do twojego pomysłu oraz ma duży wpływ na potencjalnych pożyczkodawców, których finansowy udział jest niezbędny do wdrożenia twojego projektu inwestycyjnego. Ogólnie biznes plan powinien obejmować następujące elementy: program działania, twoje pomysły rynkowe, analizę konkurencji, opis kierownictwa odpowiedzialnego za […]

read more

Inwentarz żywy jako środek trwały?

W prawodawstwie polskim miejsce inwentarza żywego (np. zwierząt hodowlanych) nie jest jednoznacznie określone. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art.3 ust.1 pkt. 11) inwentarz żywy został zaliczony do środków trwałych. Jednak dla celów podatkowych  Rozporządzenie MF z 17 stycznia 1997 w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie wymienia inwentarza żywego wśród środków […]

read more

Kapitał obrotowy w iBiznesPlan.

Obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest bardzo ważne, ponieważ zmusza nas już na etapie konstrukcji biznes planu do myślenia o środkach finansowych koniecznych w fazie eksploatacji naszej inwestycji. Metodologię obliczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto z wykorzystaniem programu iBiznesPlan przedstawiono na poniższym przykładzie. Firma Tex S.A. planuje uruchomienie nowej fabryki, w której będzie produkowana tkanina […]

read more

Biznes Plan Biurowiec Verve Business Verve Center

  Fragmenty biznes planu  Biurowiec Business Verve Center wygenerowanego przy pomocy programu iBiznesPlan Pro. copyright © 2000 – 2013 wszelkie prawa zastrzeżone dla PUH W&W  Verve Polska S.A.   Biznes Plan Biurowiec Business Verve Center   autor opracowania: PUH W&W adres: 04-174 Warszawa ul. … e-mail: info@biznesplan.com.pl www: biznesplan.com.pl tel: 0-22-612-57-81 fax: 0-22-612-57-81 opracował: Witold Witecki […]

read more

Analiza Wskaźnikowa. Wytwórnia Kostki Drogowej.

  Tabela z biznes planu Wytwórnia Kostki Drogowej wygenerowana przy pomocy programu iBiznesPlan Pro. copyright © 2000 – 2013 wszelkie prawa zastrzeżone dla PUH W&W   Analiza Wskaźnikowa: okresy roczne – Tablica: 1 Lp Nazwa/Rok 2005 2006 2007 2008 – WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI – – – – 1 Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,48 1,88 1,98 2 […]

read more

Tabela Przepływy Pieniężne. Wytwórnia Kostki Drogowej.

  Tabela z biznes planu Wytwórnia Kostki Drogowej wygenerowana przy pomocy programu iBiznesPlan Std. copyright © 2000 – 2013 wszelkie prawa zastrzeżone dla PUH W&W   NPV Inwestycji: okresy roczne – Tablica: 1 Lp Nazwa/Rok 2005 2006 2007 2008 I WPŁYWY PIENIĘŻNE 1 450 000 3 480 000 3 480 000 4 530 800 1 + Przychody ze Sprzedaży i Zrównane z Nimi […]

read more

Zastosowanie biznes planu

…warto nieraz przypomnieć to, co jest oczywiste: przed wydaniem swoich i pożyczonych środków finansowych należy dokonać symulacji swojego pomysłu biznesowego „na papierze” posiłkując się przy tym programem komputerowym. Nasze wyobrażenia i marzenia o naszym biznesie może zweryfikować nawet najprostsza analiza. W każdym przypadku będziemy  mieli zdecydowanie większą wiedzę o przyszłej inwestycji. biznes plan ma bardzo […]

read more