Jak długo przetrwa twój biznes na rynku?

– Większość osób rozpoczynając działalność biznesową nie zastanawia się nad tym, co będzie za 10 czy 20 lat. Co prawda posiadamy bardziej lub mniej szczegółowy biznes plan, ale nasze prognozy dotyczące na przykład 10 roku działalności nie wynikają z wiedzy o tym, co będzie za lat 10. Prognozy są wynikiem naszej wiedzy o tym, co […]

read more

50 inspiracji na biznes czeka na Ciebie

– Londyńskie Muzeum Nauki przeprowadziło ankietę na losowej próbie 3000 osób zadając pytanie o rzeczy, bez których nie możemy się obejść w swoim życiu (ang. things you cannot live without). Podobne ankiety były już niejednokrotnie przeprowadzane przez różne instytucje, ale ta ankieta jest stosunkowo nowa i może być analizowana również pod kątem poszukiwania pomysłu na […]

read more

Jeden kontrahent to jeden wielki problem … a może wprost przeciwnie?

Powstanie bardzo wiele przedsięwzięć biznesowych było i jest wynikiem związania się przedsiębiorcy z jednym kontrahentem. Prowadzenie biznesu w oparciu o jednego kontrahenta z którym współpracujemy (zwykle jesteśmy dostawcą lub podwykonawcą) związane jest z jednej strony z szansą (mamy stosunkowy łatwy start), ale z drugiej strony z zagrożeniem (uzależniamy się od innego podmiotu). Sytuacja, gdy ponosimy ryzyko prowadzenia działalności, a jednocześnie […]

read more

Posiadać biznes plan !

– Nie tylko wielkie projekty inwestycyjne potrzebują solidnego przygotowania w formie biznes planu. Biznes plan może zwiększyć zaufanie do twojego pomysłu oraz ma duży wpływ na potencjalnych pożyczkodawców, których finansowy udział jest niezbędny do wdrożenia twojego projektu inwestycyjnego. Ogólnie biznes plan powinien obejmować następujące elementy: – program działania, twoje pomysły rynkowe, analizę konkurencji, opis kierownictwa […]

read more

Dlaczego warto opracować biznes plan?

Nie tylko wielkie projekty inwestycyjne potrzebują solidnego przygotowania w formie biznes planu. Biznes plan może zwiększyć zaufanie do twojego pomysłu oraz ma duży wpływ na potencjalnych pożyczkodawców, których finansowy udział jest niezbędny do wdrożenia twojego projektu inwestycyjnego. Ogólnie biznes plan powinien obejmować następujące elementy: program działania, twoje pomysły rynkowe, analizę konkurencji, opis kierownictwa odpowiedzialnego za […]

read more

Inwentarz żywy jako środek trwały?

W prawodawstwie polskim miejsce inwentarza żywego (np. zwierząt hodowlanych) nie jest jednoznacznie określone. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art.3 ust.1 pkt. 11) inwentarz żywy został zaliczony do środków trwałych. Jednak dla celów podatkowych  Rozporządzenie MF z 17 stycznia 1997 w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie wymienia inwentarza żywego wśród środków […]

read more

Kapitał obrotowy w iBiznesPlan.

Obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest bardzo ważne, ponieważ zmusza nas już na etapie konstrukcji biznes planu do myślenia o środkach finansowych koniecznych w fazie eksploatacji naszej inwestycji. Metodologię obliczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto z wykorzystaniem programu iBiznesPlan przedstawiono na poniższym przykładzie. Firma Tex S.A. planuje uruchomienie nowej fabryki, w której będzie produkowana tkanina […]

read more

Biznes Plan Biurowiec Verve Business Verve Center

  Fragmenty biznes planu  Biurowiec Business Verve Center wygenerowanego przy pomocy programu iBiznesPlan Pro. copyright © 2000 – 2013 wszelkie prawa zastrzeżone dla PUH W&W  Verve Polska S.A.   Biznes Plan Biurowiec Business Verve Center   autor opracowania: PUH W&W adres: 04-174 Warszawa ul. … e-mail: info@biznesplan.com.pl www: biznesplan.com.pl tel: 0-22-612-57-81 fax: 0-22-612-57-81 opracował: Witold Witecki […]

read more

Analiza Wskaźnikowa. Wytwórnia Kostki Drogowej.

  Tabela z biznes planu Wytwórnia Kostki Drogowej wygenerowana przy pomocy programu iBiznesPlan Pro. copyright © 2000 – 2013 wszelkie prawa zastrzeżone dla PUH W&W   Analiza Wskaźnikowa: okresy roczne – Tablica: 1 Lp Nazwa/Rok 2005 2006 2007 2008 – WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI – – – – 1 Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,48 1,88 1,98 2 […]

read more

Tabela Przepływy Pieniężne. Wytwórnia Kostki Drogowej.

  Tabela z biznes planu Wytwórnia Kostki Drogowej wygenerowana przy pomocy programu iBiznesPlan Std. copyright © 2000 – 2013 wszelkie prawa zastrzeżone dla PUH W&W   NPV Inwestycji: okresy roczne – Tablica: 1 Lp Nazwa/Rok 2005 2006 2007 2008 I WPŁYWY PIENIĘŻNE 1 450 000 3 480 000 3 480 000 4 530 800 1 + Przychody ze Sprzedaży i Zrównane z Nimi […]

read more